The difference between auctioning car license plates and choosing to buy license plates online.

สำหรับการประมูลทะเบียนรถในยุคนี้สามารถประมูลในระบบออนไลน์ได้แต่ก็จะต้องเจอกับการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากว่ามีคนที่เข้ามาปั่นราคาในการประมูล อาจจะทำให้คุณไม่ได้ทะเบียนรถที่คุณต้องการก็เป็นได้ นอกจากนี้ราคาประมูลทะเบียนรถค่อนข้างสูงและพุ่งไปถึงหลากหลายสิบล้านซึ่งในบางครั้งราคาทะเบียนรถสวย แพงกว่าราคารถก็มีสำหรับการประมูลทะเบียนรถกับการซื้อทะเบียนสวยผ่านระบบออนไลน์มีความแตกต่างกันอย่างไรวันนี้เราจะมาแนะนำ 1.การประมูลทะเบียนรถผ่านกรมขนส่งทางบก จะแบ่งออกเป็น 2 วิธีการคือการประมูลโดยสถานที่จัดงานประมูลกับการประมูลผ่านอินเทอร์เน็ตซึ่งจะต้องเตรียมในการลงทะเบียนตามหมายเลขที่ต้องการประมูลก่อนจากนั้นก็ชำระค่าประกันในการประมูลผ่านระบบธนาคารหรือ mobile banking ก็ได้  จากนั้นเลือกช่องทางในการประมูลทั้งทางปกติสถานที่จัดประมูลซึ่งจะต้องติดตามในระบบว่าจัดที่ไหนบ้างและสามารถประมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งทางอินเทอร์เน็ตสามารถเสนอราคาได้แบบ real time และเสนอราคาล่วงหน้าได้เลยสำหรับการประมูลผ่านช่องทางแบบปกตินั้นจะต้องมีการเสนอราคาซึ่งจะทำการเปิดเสนอโดยมีข้อความหรือตัวอักษรที่เป็นลักษณะพิเศษเฉพาะ  มีการพิจารณาจากคณะกรรมการ  เปิดลงทะเบียน  มีการประมูลโดยการเสนอราคาปิดประมูลและประกาศผู้ชนะในการประมูล สำหรับการประมูลแบบนี้จะมีความยุ่งยากและซับซ้อนไม่เหมาะสำหรับมือใหม่และที่สำคัญก็คือต้องใช้เวลาในการประมูลมากกว่าการที่คุณไปเลือกซื้อทะเบียนรถในระบบอินเทอร์เน็ต  เหมาะสำหรับคนที่มีเงินทุนค่อนข้างสูงเนื่องจากว่าราคาประมูลนั้นราคาจะพุ่งกระโดดอย่างมากโดยเฉพาะเลขทะเบียนและตัวอักษรที่มีลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษและมีความต้องการสูง  เหมาะสำหรับคนที่มีเวลาถึงแม้ว่าจะเป็นการประมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตก็ตามแต่จะต้องมีเวลาในการดูเลขทะเบียนต่างๆนั่นเอง 2.การซื้อทะเบียนผ่านเว็บ ขายทะเบียนรถออนไลน์ในยุคนี้ถือได้ว่าโชคดีมากสำหรับคนรุ่นใหม่ที่สามารถเลือกทะเบียนรถประมูลในราคาที่คุ้มค่าและมีทะเบียนให้เลือกหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นทะเบียนสวย 4 หลัก 3 …

The difference between auctioning car license plates and choosing to buy license plates online. Read More